תנודתיות בשוק הנגזרים

בשוק אופציות המעו"ף תמחור האופציות מביא בחשבון מספר פרמטרים שכולם ידועים למעט אחד. הפרמטרים הידועים הינם שער הריבית, מחיר המימוש, הזמן לפקיעה והמדד. הפרמטר הנעלם אך החשוב מכולם הוא פרמטר התנודתיות. איך ניתן למדוד אותו ומה ניתן להסיק מהתוצאות?
תנודתיות ניתן למדוד באמצעות המדד הסטטיסטי שנקרא סטיית תקן. סטיית תקן למעשה בודקת פיזור של תצפיות מסביב לממוצע נתון, וכך ככל שסטיית התקן גדולה יותר התצפיות מפוזרות יותר סביב הממוצע ולהיפך, מכאן שסטיית התקן משמשת לנו להערכת התנודתיות של נכס כלשהו ולצורך ענייננו מדד ת"א 25.

באמצעות נתוני הבורסה ניתן למצוא את סטיית התקן ההיסטורית של מדד ת"א 25 (יותר נכון השינוי במדד ת"א 25). סטייה היסטורית זו ניתן לחשב בחתכי זמן שונים – שבוע, חודש, שנה.

הפרמטר שאותנו מעניין הוא לא הסטייה ההיסטורית, אלא התנודתיות העתידית של מדד ת"א 25. לשם כך אנו משתמשים בנוסחת התמחור הנפוצה ביותר בשוק האופציות הלא היא נוסחת בלאק ושולס. שימוש בנוסחה זו מסייע לנו למצוא את התנודתיות הגלומה במחירי האופציות. יש להציב בנוסחה את הפרמטרים האחרים הידועים לנו, יחד עם מחיר האופציה כפי שהיא נסחרת כעת בשוק ובכך לחלץ את סטיית התקן הגלומה במחירי האופציות.

כעת ניקח את סטיית התקן הגלומה באופציות הנסחרות במחיר המימוש הקרוב ביותר למדד ת"א25 (כך שאם המדד נמצא ב-1647 לדוגמא נשתמש במחיר המימוש 1650). את הסטייה הגלומה נשווה לסטייה ההיסטורית שמצאנו וכך ננסה לקבל אינדיקציה לגבי רמת הסטייה הגלומה אל מול הסטייה ההיסטורית.

לאיזו סטייה היסטורית נשווה את הסטייה הגלומה ב-spot?

כאשר השווקים רגועים, מישור הייחוס של הסטייה הגלומה היא הסטייה ההיסטורית השנתית, כלומר ניתן להבין האם מחירי האופציות מגלמים סטייה גלומה גבוהה או נמוכה מהסטייה ההיסטורית השנתית. במידה והסטייה הגלומה גבוהה מהסטייה ההיסטורית השנתית הדבר מהווה אינדיקציה אפשרית לכדאיות שימוש באסטרטגיות מסחר הממקסמות רווח בעת שינוי תנודתיות, כגון מכירת אוכפים.

כאשר השווקים תנודתיים עיקר המשקל ניתן לאירועי הימים האחרונים ואז מישור הייחוס לסטיית התקן הגלומה היא הסטייה ההיסטורית השבועית.

מה קורה כאשר הלחץ בשווקים מתחיל להירגע?

מתחילה מגמת התכנסות של הסטייה הגלומה לכיוון הסטייה השנתית כשבדרך מישור הייחוס הוא הממוצע בין הסטייה השנתית ההיסטורית לסטייה ההיסטורית השבועית.
.